Biodynamické?

Veľakrát dostávame otázku k pomenovaniu biodynamické víno, alebo biodynamicky dorábané víno. Skúsili sme na ňu odpovedať.

Väčšina našich vín je z Rakúska, tak sme si zobrali ako príklad práve túto kolísku bio myšlienok.

Ide o hrozno pestované v organickom, čiže bio- režime. Pravidlá pestovania v bio- režime prísne zaväzujú farmárov a teda aj vinárov pestovať udržateľne – zdravá pôda je predpokladom ďalšieho života na Zemi, predpokladom pre zdravé rastliny, zvieratá a tým pádom pre zdravé jedlo. Bio pravidlá určujú normy a povolené postupy smerom k zúrodňovaniu a hnojeniu (kompostovanie a využitie jeho produktov, humusu, organických hnojív, minerálne hnojivá len naviazané na organické nie vodou riediteľné aby výživa nebola okamžite prístupná rastline, podporovanie života v pôde, zákaz syntetického nitrogénu a vysoko rozpustných fosfátov, hnojív s dodaním chloridu …). Pravidlá napríklad tiež určujú povolené trvalo-udržateľné spôsoby ochrany rastlín pred škodcami, nákazami, burinou, riešia spôsoby uskladnenia produktov, absolútne zakazujú genetické inžinierstvo. Je to podrobný zoznam postupov, ktorý smeruje k zdravšiemu produktu teraz, a zdravému životnému prostrediu aj v budúcnosti. Bio príručka Rakúska obsahuje aj podrobné pravidlá pre pestovanie a výrobu bio vína. Cieľom okrem trvalej udržateľnosti je aj produkt vysokej senzorickej kvality so zachovaním pôvodných chutí, ktorý bude ľahko stráviteľný vzhľadom k svojmu pôvodu a metódam výroby.  

Trvalá udržateľnosť a bio princípy majú aj svoju „nadstavbu“ v podobe slova dynamický v pomenovaní biodynamický. Koncept biodynamiky predpokladá, že všetko vo vesmíre je prepojené a všetko má svoju rezonanciu, vlnenie, ktoré sa nesie ďalej a ovplyvňuje zvyšok vesmíru. Prepojenie vesmírnych telies ako planéty, hviezdy náš mesiac s prírodou na Zemi, rastlinstvom, faunou. Biodynamické vinárstvo hľadá rovnováhu rezonancie medzi vínom, človekom, zemou a hviezdami, ide o holistický prístup k vinárstvu, alebo teda celkovo k poľnohospodárstvu.

Myšlienky biodynamiky sformuloval Rakúsky filozof Rudolf Steiner na začiatku 20. storočia a predpokladali princípy udržateľnosti, organických foriem a etického prístupu k pestovaniu, výrobe, jedlu a výžive. Podobne ako ich poznáme dnes pod škatuľkou bio s „nadstavbou“ dynamiky vesmíru a jeho prepojenosti.

Biodynamické princípy používajú vinári najmä vo vinohrade. Pomáhajú im v rozhodovaní o časovaní zásadných úkonov ako napr. sadenie, pristrihovanie, zber – všetko podľa biodynamického lunárneho kalendára. Tento vyvinula ďalšia predstaviteľka tohto konceptu Maria Thun keď rozdelila dni do štyroch základných kategórií – Koreňové, Plodové, Kvetové a Listové dni. Biodynamické kalendáre zapracovávajú pri stanovovaní dní vhodných na nejakú akciu štyri základné elementy definované už v ére Platóna (zem (korene), oheň (teplo – plody, ovocie) ,vzduch (kvety) a voda (listy)). Niektorí milovníci vína presadzujú názor, že to, že víno žije ďalej aj vo fľaši a je ďalej ovplyňované vesmírom je dôvodom bežne vnímaného javu keď rovnaké víno nechutí rovnako dobre v ktorýkoľvek deň otvorenia.  

Pravidlá biodynamiky napríklad zakazujú aj použitie umelých a nie vínu vlastných prísad vo výrobe (napr. dodané kvasinky). Certifikácia bio-dynamiky nie je na rozdiel od bio ošetrená na úrovni štátnych orgánov, existujú ale spolky ako Demeter Biodynamic Wines alebo Biodyvin Biodynamic Wines, ktoré podľa prísnych pravidiel certifikujú vinárov.

Biodynamické víno nechutí inak, je to len víno vyrobené trvalo udržateľným spôsobom, ktorý má za cieľ dorobiť zdravú potravinu a udržať zdravé životné prostredie. Zhodneme sa asi na tom, že toto je niečo, čo by sa nemalo obmedzovať na vinárstvo a poľnohospodárstvo, ale mali by sme v podobnom smerovaní žiť a robiť veci každý deň aj my všetci, lebo zdravá a rozmanitá príroda okolo nás za to stojí. Bez nej nie je život na planéte možný, alebo aspoň nie život taký ako ho poznáme my a naši súčasníci.

Zdr. wikipedia, winefolly.com, rsarchive.org, rudolfsteiner.org, biodynamics.com, waldorfeducation.org, www.britannica.com